اقامت امریکا دکتر نجمه محمود جعفری ImmigraTrust Law California/Irvine. Najmeh Mahmoudjafa.J.D

0.000
Detailed Information

 

دكتر نجمه جعفري وكيل مهاجرت .

اگر  دوستان و آشنايان، 

سوال مهاجرتي دارن و 

دوست دارن به امريكا مهاجرت كنن 

و يا ميخوان مقيم امريكا  بشن، 

يا هر گونه درخواست و سوال 

در مورد ويزاي نامزدي ، دانشجويي، ازدواج امريكايي هست ،

ميتونن به ايشون تماس بگيرن .

شماره ايشون و وب سايت در عكس شر شده